Nova Capital Office Building 3

Nova Capital - Ontstaansgeschiedenis en organisatie


Nova Capital B.V. is op 11 juli 2012 opgericht. Bij de start heeft Nova Capital het beheer van een aantal bestaande fondsen overgenomen met als doel de continuïteit van deze fondsen zo goed mogelijk te waarborgen voor de circa 2.000 particuliere beleggers die hebben geïnvesteerd in deze fondsen.

Nova Capital is in het kader van de door haar zelf opgezette beleggingsfondsen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde 'light' beheerders).

De directie van Nova Capital bestaat uit de heer Drs. M.C.D. (Dick) Braat en de heer Ir. H.H. (Harm) Scholte.

Het team

Ir. H.H. Scholte
Drs. M.C.D. Braat
R. Wiegerink

Nova Capital Consultancy


Naast het structureren en beheren van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers, zijn wij onder de naam Nova Capital Consultancy actief met het begeleiden van financieringsaanvragen voor vastgoedinvesteerders.

Meer informatie op deze pagina