R. Wiegerink


Ruud Wiegerink werkt sinds 1 oktober 2012 als Controller bij Nova Capital B.V.

In deze functie is Ruud onder andere verantwoordelijk voor de vastlegging van de dagelijkse financiële transacties, alle belastingaangiften, de periodieke verslaglegging en het opstellen van de jaarrapporten van zowel Nova Capital zelf, als van de verschillende door Nova Capital beheerde vastgoedfondsen.

Ruud heeft meer dan twintig jaar ervaring in vergelijkbare financiële functies en daarnaast tien jaar gewerkt bij de Belastingdienst.

Teamoverzicht Teamoverzicht