Stoneridge Mountain Resort


Het Stoneridge Mountain Resort is een hoogwaardig complex van luxe recreatiewoningen in Canmore, Canada, vlakbij de Rocky Mountains. Nova Capital verzorgt op verzoek van de uitgevende instelling de communicatie met de obligatiehouders. Uit de verhuur- en verkoopopbrengsten is de Stoneridge obligatielening volledig afgelost. Dit project is in de tweede helft van 2021 afgerond. Deelnemers aan deze obligatielening hebben een totaalrendement gerealiseerd van 24% op hun oorspronkelijke inleg.