Bedrijfsgegevens


Nova Capital B.V. is op 11 juli 2012 opgericht. Bij de start heeft Nova Capital het beheer van een aantal bestaande fondsen overgenomen met als doel de continuïteit van deze fondsen zo goed mogelijk te waarborgen voor de circa 2.000 particuliere beleggers die hebben geïnvesteerd in deze fondsen.

Nova Capital valt onder het verlichte AIFMD regime en is in het kader van een nieuw opgezet beleggingsfonds bij de AFM aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders). 

Nova Capital ziet het als haar missie om haar relaties middels een gezamenlijke belegging toegang te bieden tot de aantrekkelijke rendementen van de professionele vastgoedmarkt, tegen aanvaardbare risico’s. Nova Capital biedt solide beleggingen, bij het u vertrouwde adres en tegen redelijke vergoedingen.

Nova Capital zoekt voor haar relaties beleggingen die een lange termijn stabiel rendement kunnen bieden.


De directie van Nova Capital B.V. bestaat uit de heer Drs. M.C.D. (Dick) Braat en de heer Ir. H.H. (Harm) Scholte.

Kvk Uittreksel
Statuten
CV Directie
Duurzaamheid en maatschappelijke effecten (SFDR)