maandag 15 juni 2020

Wijkwinkelcentra Nova Capital blijven ondanks corona goed presteren, vastgoed-CV's weer open voor deelname!

Uit zorgvuldigheid richting nieuwe investeerders is het doorplaatsen van participaties in Samuel Esmeijerplein CV en Eskerplein CV vanaf medio maart 2020 vanwege de 'smart lockdown' tijdelijk stilgelegd. In de afgelopen 3 maanden heeft Nova Capital de ontwikkelingen rondom corona en de impact op deze vastgoedfondsen nauwgezet gevolgd en geanalyseerd. Net als de andere (wijk)winkelcentra van Nova Capital, hebben de winkelcentra in Rotterdam en Almelo gelukkig weinig hinder van corona en blijven drukbezocht.

"Het bevestigt onze jarenlange visie dat wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen een solide vastgoedinvestering zijn, ook bij conjunctuurdalingen", aldus Harm Scholte van Nova Capital. "Uit onze corona impactanalyses blijkt een verwachte huurderving voor 2020 van maximaal 3 tot 5 procent".

Nu er duidelijkheid is over de geringe impact van corona op de prestaties van deze twee vastgoedfondsen, wordt de doorplaatsing van participaties in Samuel Esmeijerplein CV en in Eskerplein CV hervat. Het oorspronkelijke CV-kapitaal blijft ongewijzigd. Het gaat hierbij dus niet om de uitgifte van nieuwe participaties.

Voor Eskerplein CV is er nog meer goed nieuws. De twee supermarkten, Lidl en PLUS, hebben hun huurcontracten stilzwijgend verlengd met 5 jaar tot begin april 2026 respectievelijk eind maart 2026. "Opnieuw een mooie bevestiging dat deze 'anchor tenants' tevreden zijn over dit wijkwinkelcentrum". "Alle vijf 'boodschappencentra' van Nova Capital blijven ook in deze bijzondere tijden uitstekend presteren, met goede en stabiele cashrendementen voor de participanten in deze vastgoedfondsen", zo vat Harm Scholte samen.

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht