donderdag 19 november 2020

Blog: "inflatiebestendig" investeren in wijkwinkelcentrum voor dagelijkse boodschappen

Om de economie in tijden van "corona" overeind te houden, hebben landen wereldwijd besloten tot verregaande steunpakketten. Als gevolg van deze steunpakketten nemen overheidsschulden in rap tempo toe tot duizelingwekkende hoogten. De enorme hoeveelheid geld die momenteel in de economieën wordt geïnjecteerd, kan ertoe leiden dat de inflatie gaat toenemen. Oplopende inflatie holt over het algemeen het rendement op investeringen uit. De geldontwaarding zorgt zogezegd voor een lager "reëel" rendement.

Een investering in een boodschappencentrum biedt een zekere mate van bescherming tegen geldontwaarding. In de huurovereenkomsten met de winkeliers is namelijk een bepaling opgenomen dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de ontwikkeling van de zogeheten "consumenten prijs index" (CPI). Bij oplopende inflatie stijgen de huuropbrengsten harder en wordt het reële rendement voor de eigenaar van het vastgoed niet uitgehold. Een "inflatiebestendige" investering! Dat een wijkwinkelcentrum voor dagelijkse boodschappen daarnaast ook een "coronabestendige" investering is, leest u HIER in één van onze eerdere blogs.

Terug naar nieuwsoverzicht