maandag 21 december 2020

Blog: 80% van de huurstroom in onze CV's komt uit essentiële winkels die gewoon open zijn

Sinds dinsdag 15 december jongstleden is Nederland opnieuw in lockdown. Dit keer zijn niet alleen de horeca en kappers (of andere contactberoepen) tijdelijk gesloten, maar ook de zogeheten "niet-essentiële" winkels. Bijvoorbeeld de huishoudzaken, kleding- en speelgoedzaken. Nova Capital heeft, verdeeld over vijf boodschappencentra, bijna zeventig winkels in portefeuille. Dit zijn vooral supermarkten en andere winkels voor de dagelijkse boodschappen.

Voor de consumenten, winkeliers en investeerders in deze boodschappencentra, is het grotendeels "business as usual". In de afgelopen weken heeft Nova Capital diverse nieuwe huurders mogen verwelkomen, of hebben bestaande huurders hun winkeloppervlak vergroot. Dat vrijkomende winkelruimtes zo snel weer worden gevuld, is een mooi bewijs van de aantrekkelijkheid van onze boodschappencentra.

Nova Capital heeft alle huurders in de vijf boodschappencentra op een rij gezet en prijst zich gelukkig dat 80% van de huurstroom komt uit essentiële winkels die gewoon open zijn. Winkels die gedeeltelijk open zijn, genereren nog eens 5% van de huurstroom. Het gedeelte van de winkels dat tijdelijk gesloten is, komt neer op 15% van de huurstroom. De overheid heeft met name voor die laatste categorie aanvullende steunmaatregelen genomen, zoals de zogeheten "TVL" (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Zo is het bij 100% omzetderving mogelijk om subsidie te krijgen tot 70% van de vaste lasten, waaronder de huurkosten en andere huisvestingslasten.

Overigens waren er op het moment dat de nieuwe lockdown inging vrijwel geen huurachterstanden in de vijf vastgoed-CV's van Nova Capital. De verwachte huurderving over boekjaar 2020, als gevolg van corona, bedraagt gemiddeld minder dan 1% van de reguliere jaarhuur.

Winkeliers die vanwege de huidige lockdown een coulanceverzoek indienen m.b.t. de huurverplichtingen, zullen in eerste instantie worden geattendeerd op de mogelijke steunmaatregelen van de overheid. Mocht deze steun aantoonbaar onvoldoende verlichting geven, dan staat Nova Capital vanzelfsprekend open voor een passende oplossing. Dit zal altijd maatwerk zijn, omdat iedere situatie van een individuele huurder weer anders is.

Nova Capital heeft er alle vertrouwen in dat, mede door de spoedige start van het vaccinatieprogramma, ook de niet-essentiële winkels in de loop van januari 2021 weer open kunnen.

Terug naar nieuwsoverzicht